Tanulmányok

Igaz ugyan, hogy olyan föltételeket képzelhetünk el, amilyeneket csak akarunk; de mégsem képtelenségeket.
Arisztotelész: Politika, második könyv, 6. rész

informatikai tudományok PhD

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék (AUT), 2007-2014, summa cum laude

Kutatási területek: paraméterbecslési feladatok a rendszeridentifikáció és a számítógépes látás területén, modelrekonstrukció zajos környezetben

A tanszéken folytatott kutatási munka keretében az úgynevezett errors-in-variables rendszerekkel foglalkoztam, ahol a feladat egy rendszer különböző mért változói közötti összefüggés feltárása. A feladat nehézsége abban rejlik, hogy nem lehet függő változót és független változókat megkülönböztetni, és a hagyományos statisztikai eszköztárat alkalmazni. Ezzel szemben a feladatot leginkább egy f(x)=0 alakú implicit rendszermodell írja le, ahol a cél zajos x változók alapján f rekonstrukciója. Az ilyen problémák nehezek lineáris f és ismeretlen zajparaméterek mellett, de méginkább nemlineáris f esetén.

A kutatási tevékenység mellett több tárgyat oktattam, köztük programozás alaptantárgyakat, szoftvertervezést és szerveroldali adatbázis-technikák labort is.

okl. mérnökinformatikus

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar, 2002-2007, kitüntetéses diploma

2002 és 2007 között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) hallgatója voltam, 2002 és 2005 között a műszaki informatikai szak alapképzésének, majd 2005 után az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék informatikai eszközök és technikák (1.1) szakirányának keretében. 2007. június 19-én kiváló minősítéssel (4,94-es átlaggal) oklevelet szereztem. Többször elnyertem a BME Kari és a Köztársasági ösztöndíjat.

nemzetközi érettségi program

Karinthy Frigyes Kéttannyelvű Gimnázium, 2000–2002

Az intézmény kéttannyelvű tagozatára 1996-ban jelentkeztem, akkor még, mint egy nyolcosztályos gimnázium diákja, majd 1997-ben kezdtem meg itt tanulmányaimat. Az első (nulladik) évben – egy intenzív képzés részeként – emelt szinten angol nyelvet, majd két éven át a magyar oktatási rendszer keretein belül, azonban számos tárgyat angolul tanultam. 2000-ben kezdtem meg tanulmányaimat, mint az Interational Baccalaureate genfi székhelyű nemzetközi intézmény diákja, 2002-ben kiváló eredménnyel, az elérhető maximális 45 pontból 44-et teljesítve érettségiztem angol nyelv, közgazdaságtan, fizika, matematika emelt szintű, illetve magyar irodalom és német nyelv alapszintű tárgyakból, ezzel kétnyelvű bizonyítványt (Bilingual Diploma) szereztem. Theory of Knowledge (Tudáselmélet) esszém és történelem tárgy keretén belül beadott Extended Essay dolgozatom egyaránt a legjobb A minősítést kapta. PDF