Üdvözlet

L.-nek.

Az aritmetika egyetlen rekurzív axiomatizálása sem teljes.

Akhilleusz

[...] Nos, egy napon Joshu és egy másik szerzetes együtt álldogállt a kolostorban, amikor arra tévedt egy kutya. A szerzetes azt kérdezte Joshutól: „Vajon a kutyának Buddha-természete van?”

Teknős

Bármi légyen is az. Mondja, mi volt Joshu válasza?

Akhilleusz

‘MU’.

Teknős

‘MU’? Mi az a ‘MU’? Mi lesz a kutyával? És a Buddha-természettel? [...]

Mumon magyarázata

Vajon a kutyának Buddha-természete van?
Ez az egyik legkomolyabb kérdés.
Ha igennel vagy nemmel válaszolsz,
Elveszted a saját Buddha-természeted.

Eredeti szöveg: Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach - Egybefont gondolatok birodalma - Metaforikus fúga tudatra és gépekre, Lewis Carroll szellemében (ford. Lipovszki Gábor), TypoTeX, Budapest, 1999, p233, p272