Közlemények listája

Folyóiratcikkek

 1. Hunyadi Levente és Vajk István. Constrained quadratic errors-in-variables fitting. The Visual Computer 30:1347–1358, 2014. december. DOI BibTeX

  @article{hunyadi:tvcj2013constrained,
  	author = "Levente Hunyadi and Istv\'an Vajk",
  	title = "Constrained quadratic errors-in-variables fitting",
  	journal = "The Visual Computer",
  	volume = 30,
  	issue = 12,
  	month = "December",
  	year = 2014,
  	publisher = "Springer Berlin Heidelberg",
  	pages = "1347--1358",
  	doi = "10.1007/s00371-013-0885-2"
  }
  
 2. Hunyadi Levente és Vajk István. Modeling by fitting a union of polynomial functions to data in an errors-in-variables context. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence 27(2), 2013. PDF, DOI BibTeX

  @article{hunyadi:ijprai2013modeling,
  	author = "Levente Hunyadi and Istv\'an Vajk",
  	title = "Modeling by fitting a union of polynomial functions to data in an errors-in-variables context",
  	journal = "International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence",
  	volume = 27,
  	number = 2,
  	year = 2013,
  	note = "Article ID 1350004",
  	doi = "10.1142/S0218001413500043",
  	pdf = "http://hunyadi.info.hu/research/ijprai/hunyadi2013modeling.pdf"
  }
  
 3. Hunyadi Levente és Vajk István. Reconstructing a model of implicit shapes from an unorganized point set. Scientific Bulletin of “Politehnica” University of Timişoara, Transactions on Automatic Control and Computer Science (Buletinul Stiintific al Universitatii “Politehnica” din Timişoara, Romania, Seria Automatica si Calculatoare) 56(70):57–64, 2011. BibTeX

  @article{hunyadi:upt2011reconstructing,
  	author = "Levente Hunyadi and Istv\'an Vajk",
  	title = "Reconstructing a model of implicit shapes from an unorganized point set",
  	journal = "Scientific Bulletin of ``Politehnica'' University of Timi\c{s}oara, Transactions on Automatic Control and Computer Science (Buletinul Stiintific al Universitatii ``Politehnica'' din Timi\c{s}oara, Romania, Seria Automatica si Calculatoare)",
  	address = "Timi\c{s}oara (Temesv\'{a}r), Romania",
  	volume = 56,
  	number = 70,
  	year = 2011,
  	pages = "57--64"
  }
  
 4. Hunyadi Levente és Vajk István. Identifying Dynamic Systems with Polynomial Nonlinearities in the Errors-in-Variables Context. WSEAS Transactions on Systems 8(7):793–802, 2009. július. BibTeX

  @article{hunyadi:wseas09identification,
  	author = "Levente Hunyadi and Istv\'an Vajk",
  	title = "Identifying Dynamic Systems with Polynomial Nonlinearities in the Errors-in-Variables Context",
  	journal = "{WSEAS} Transactions on Systems",
  	volume = 8,
  	number = 7,
  	month = "July",
  	year = 2009,
  	pages = "793--802"
  }
  
 5. Hunyadi Levente és Vajk István. An Errors-in-Variables Parameter Estimation Method with Observation Separation. Scientific Bulletin of “Politehnica” University of Timişoara, Transactions on Automatic Control and Computer Science 54(68)(2):93–100, 2009. BibTeX

  @article{hunyadi:bstaccs09separation,
  	author = "Levente Hunyadi and Istv\'an Vajk",
  	title = "An Errors-in-Variables Parameter Estimation Method with Observation Separation",
  	journal = "Scientific Bulletin of ``Politehnica'' University of Timi\c{s}oara, Transactions on Automatic Control and Computer Science",
  	year = 2009,
  	volume = "54(68)",
  	number = 2,
  	pages = "93--100",
  	address = "Timi\c{s}oara (Temesv\'{a}r), Romania"
  }
  
 6. Hunyadi Levente és Vajk István. An identification approach to dynamic errors-in-variables systems with a preliminary clustering of observations. Periodica Polytechnica Electrical Engineering 52(3-4):127–135, 2008. URL, DOI BibTeX

  @article{hunyadi:pp09identification,
  	author = "Levente Hunyadi and Istv\'an Vajk",
  	title = "An identification approach to dynamic errors-in-variables systems with a preliminary clustering of observations",
  	journal = "Periodica Polytechnica Electrical Engineering",
  	year = 2008,
  	volume = 52,
  	number = "3-4",
  	pages = "127--135",
  	doi = "10.3311/pp.ee.2008-3-4.01",
  	url = "http://www.pp.bme.hu/ee/2008_3/pdf/ee2008_3_01.pdf"
  }
  
 7. Hunyadi Levente. Prosper: Developing web applications strongly integrated with Prolog. Acta Cybernetica 18(4), 2008. URL BibTeX

  @article{hunyadi:acta08prosper,
  	author = "Levente Hunyadi",
  	title = "{Prosper}: Developing web applications strongly integrated with {Prolog}",
  	journal = "Acta Cybernetica",
  	year = 2008,
  	volume = 18,
  	number = 4,
  	note = "Selected papers from IRFIX 2007",
  	url = "http://www.inf.u-szeged.hu/actacybernetica/edb/vol18n4/pdf/Hunyadi_2008_ActaCybernetica.pdf"
  }
  

Becslési módszerek errors-in-variables környezetben

Összefoglaló. A számítógépes látás, mintafelismerés, adatbányászat, rendszeridentifikáció és idősorelemzés egy-egy központi feladata számítógépes modellt alkotni olyan nagyméretű adathalmazból, amely tipikusan zajjal terhelt. Ezeken a területeken a feladatunk gyakran az, hogy egy tömör paraméteres leírással ragadjuk meg azokat a belső törvényszerűségeket, amelyek az adott rendszert irányítják. Az adatok nagy mennyisége és magas dimenziószáma ellenére azonban az adatok közötti összefüggés többnyire tömör formában leírható. Ugyanakkor a vizsgált rendszerekben a nemlinearitás és a zaj jelenléte sajnos ahhoz vezet, hogy a hagyományos statisztikai megközelítések közvetlenül nem alkalmazhatók a rendszer ismeretlen paramétereinek becslésére.

Az értekezés három kapcsolódó területet tárgyal az errors-in-variables rendszerek témaköréből: nemlineáris függvények illesztése korlátozások mellett; elemi nemlineáris függvények sokaságának együttes illesztése; illetve diszkrét idejű dinamikus rendszerek paraméterbecslése.

A görbe- és felületillesztés jól ismert feladat, de a zaj és az illesztett függvényben lévő nemlinearitás jelenléte torzítást visz a becslésbe, és növeli a becslés szórását, amit tipikusan költséges iteratív módszerekkel küszöbölnek ki. Az értekezés olyan közvetlen nemiteratív módszereket mutat be, különös hangsúllyal másodfokú görbék és felületek illesztésére, amelyek korlátozások mellett végeznek görbe- és felületillesztést, mindazonáltal a maximum likelihood módszerekhez közeli eredményt adva.

A gépi tanulás területén egy gyakori feladat a klaszterezés, azaz egy adathalmazt ellenőrizetlen módon olyan csoportokra bontani, amelynek tagjait hasonló összefüggés kapcsolja össze. Amíg a legtöbb megközelítés egyetlen pontot használ egy klaszter reprezentatív elemeként, vagy éppen alterekre bontja a teljes adathalmazt, kevesebb figyelmet kaptak a klaszterezésben a nemlineáris függvények. Az értekezés korlátozásokkal és korlátozások nélküli illesztési és vetítési módszereket errors-in-variables környezetben alkalmazva egy iteratív és nemiteratív algoritmust mutat be nemlineáris klaszterezésre, mérsékelt számítási költség mellett.

A diszkrét idejű dinamikus rendszerek identifikációja klasszikus feladat, de errors-in-variables környezetben való megfogalmazása, amikor mind a bemenet, mind a kimenet zajjal terhelt, izgalmas kihívásokat rejt. Számos cikk tárgyalja lineáris errors-in-variables rendszerek identifikációját, de a becslési feladat nehezebb nemlineáris megfogalmazásban. Az értekezés az általánosított Koopmans–Levin módszer és az eredeti Koopmans módszer nemlineáris kiterjesztésének egy ötvözetét mutatja be; előbbi egy olyan megközelítés lineáris dinamikus rendszerek paraméterbecslésére, amely tetszőlegesen skálázható pontosság és számítási költség között, míg utóbbi egy nemiteratív megközelítés olyan statikus rendszerek paraméterbecslésére, amelyet polinomiális jellegű nemlinearitások írnak le. Az eredmény egy hatékony rendszeridentifikációs módszer polinomiális nemlinearitásokból álló dinamikus errors-in-variables rendszerek paraméterbecslésére.

Prolog alkalmazások illesztése webes környezethez

Összefoglaló. A Prolog logikai nyelv kifejezőereje lehetővé teszi általános programozási nyelvként történő alkalmazását. Webfelülettel rendelkező alkalmazások fejlesztése esetén azonban jelentős hátrány a nyelv konzol-orientáltsága, kérdés-válasz jellege. Bár a kérdések és válaszok sorozata HTTP kérések és válaszok sorozatába ágyazható, ez a megközelítés, ugyan egyszerű esetekben alkalmazható, ám nem illeszkedik a webes felhasználói felület-modellbe.

A dolgozat előbb áttekinti a webprogramozást elősegítő, rendelkezésre álló Prolog nyelvi kiterjesztéseket, különös tekintettel a PiLLoW könyvtárra, illetve az idegen nyelvekhez kapcsoló illesztési felületekre. Ezek alapján felvázol egy kétszintű rendszerarchitektúrát, amely összetett alkalmazások kialakítását teszi lehetővé. Az architektúra egyrészt támogatást nyújt a HTTP környezet átlátszó, a nyelvbe beépülő elérésére, a kérések közti állapotmegőrzésre, az egyidejű kérések hatékony kiszolgálására, másrészt egy bővíthető sablontechnológiát jelent, amely kifejezésnyelvével és strukturált JSP-szerű szerkezetével webhelyek olyan kialakítása felé vezérel, amelyben a megjelenítés és üzleti logika elválik. Cél, hogy ezáltal lehetővé váljon webfelülettel rendelkező alkalmazás pusztán Prolog nyelven történő megvalósítása, és ne kelljen azt egy webtámogatással bíró rendszerarchitektúrába ágyazni.

Crawler.NET: Komponensalapú elosztott keretrendszer a web bejárására

Összefoglaló. Az internet napjaink egyik meghatározó információforrása, azonban a segítségével fellelhető információ szórt formában, nem feltétlenül eredeti tárolási struktúrájának megfelelően van jelen, hanem egymással hivatkozásokon keresztül összekapcsolt, eltérő terminológiájú dokumentumok formájában érhető el. Gyakori feladat, hogy egy-egy keresőkérdésnek megfelelő dokumentumhalmazt adjunk vissza válaszként. A keresés ilyen megvalósításhoz azonban feltétlenül szükséges a weben található tartalom ütemezett bejárása és feltérképezése.

Diplomamunka

Összefoglaló. Az internet napjaink egyik meghatározó információforrása, azonban a segítségével fellelhető információ szórt formában, nem feltétlenül eredeti tárolási struktúrájának megfelelően van jelen, hanem egymással hivatkozásokon keresztül összekapcsolt, eltérő terminológiájú dokumentumok formájában érhető el. Gyakori feladat, hogy egy-egy keresőkérdésnek megfelelő dokumentumhalmazt adjunk vissza válaszként. A keresés ilyen megvalósításhoz azonban feltétlenül szükséges a weben található tartalom ütemezett bejárása és feltérképezése.

Ahhoz, hogy a dokumentumhalmaz bejárása hatékonyan történjen, azaz a gyakran frissülő oldalakat kellő gyakorisággal látogassuk meg, elengedhetetlen a párhuzamosítás. Ugyanakkor egy számítógépeken átívelő, párhuzamos végrehajtást támogató elosztott rendszer működtetése lényegesen összetettebb, mint egy központosított rendszeré. További kulcsfontosságú aspektusok a könnyű nyomonkövethetőség és a rugalmas szerkezet. Elengedhetetlen, hogy a kialakítandó rendszer támogassa a feladatok végrehajtásának figyelését, valamint könnyen alkalmazkodjon eltérő feladatokhoz is (pl. konkrét tartományok bejárása, nyelvspecifikus viselkedés, hivatkozási szerkezet-vizsgálat).

A felsorolt elvárásoknak eleget tevő rendszer kialakítására a szerző egy olyan alaparchitektúrát mutat be, amelyet egymáshoz lazán kapcsolódó, jól definiált felületekkel illeszkedő, üzenetekkel kommunikáló egységek alkotnak. A laza csatolás lehetővé teszi, hogy az egyes egységeket különböző számítógépeken futtassuk, másrészt támogatja új funkcionalitás beépíthetőségét. Az egységek közti helyi vagy távoli kommunikációt a rendszer átlátszó módon kezeli, az egységek összekapcsolásának módja pedig XML állományok segítségével deklaratív módon írható le, mindez elrejti az elosztott rendszer koordinációjával kapcsolatos teendőket és csak saját feladatukra koncentráló önálló egységek fejlesztését teszi lehetővé.