Prolog alkalmazások illesztése webes környezethez

Összefoglaló. A Prolog logikai nyelv kifejezőereje lehetővé teszi általános programozási nyelvként történő alkalmazását. Webfelülettel rendelkező alkalmazások fejlesztése esetén azonban jelentős hátrány a nyelv konzol-orientáltsága, kérdés-válasz jellege. Bár a kérdések és válaszok sorozata HTTP kérések és válaszok sorozatába ágyazható, ez a megközelítés, ugyan egyszerű esetekben alkalmazható, ám nem illeszkedik a webes felhasználói felület-modellbe.

A dolgozat előbb áttekinti a webprogramozást elősegítő, rendelkezésre álló Prolog nyelvi kiterjesztéseket, különös tekintettel a PiLLoW könyvtárra, illetve az idegen nyelvekhez kapcsoló illesztési felületekre. Ezek alapján felvázol egy kétszintű rendszerarchitektúrát, amely összetett alkalmazások kialakítását teszi lehetővé. Az architektúra egyrészt támogatást nyújt a HTTP környezet átlátszó, a nyelvbe beépülő elérésére, a kérések közti állapotmegőrzésre, az egyidejű kérések hatékony kiszolgálására, másrészt egy bővíthető sablontechnológiát jelent, amely kifejezésnyelvével és strukturált JSP-szerű szerkezetével webhelyek olyan kialakítása felé vezérel, amelyben a megjelenítés és üzleti logika elválik. Cél, hogy ezáltal lehetővé váljon webfelülettel rendelkező alkalmazás pusztán Prolog nyelven történő megvalósítása, és ne kelljen azt egy webtámogatással bíró rendszerarchitektúrába ágyazni.

A HTTP protokollt és az alacsonyszintű kommunikációt a webkiszolgálóhoz kapcsolódó Prolog Web Container rejti el a programozó elől. Környezetet biztosít felhasználói program futtatására, felel a kérések lebonyolításáért, a kérések közti viszony megőrzéséért és a kérések okozta terhelés elosztásáért, hátteret nyújtva a Prolog Server Pages technológiának. A Prolog Server Pages egyszerű, ám kiterjeszthető struktúrális mechanizmus teszi lehetővé, hogy a megjelenítés és az üzleti logika egyértelműen szétválasztható legyen.

A dolgozat, felhasználva annak többszálú lehetőségeit és beépített alacsonyszintű külső adat-elérési képességeit, egy SWI-Prolog rendszerre írt referenciaimplementációval, illetve ennek segítségével megvalósított példaalkalmazással zárul, amely megvalósítja és bemutatja a felvázolt architektúrát.

Megjelent: A 2005. évi kari Tudományos Diákköri Konferencián dolgozatom, a Prolog Server Pages Extensible Architecture: Providing web interface for Prolog applications (magyar címe: Prolog alkalmazások illesztése webes környezethez ) a Szoftver szekció I. díját nyerte. Angol nyelvű PDF Előadásdiák PDF

Elérhetőség. A projekt oldala elérhető a SourceForge webhelyén.