Oktatás

A mesterképzésben, illetve doktorandusz-hallgatóként számos kurzus oktatásában vettem részt a szoftvertervezés, adatbázis- és webes technológiák, és a bevezető programozásoktatás területén.

TárgyTanszékSzerepFélévTevékenység
kezdetevégerövid leírása 
Magasszintű szoftvertervezés (angol nyelven) AAIT előadó tavaszi 2007/2008 tavasz   Ez egy választható tárgy az idegen nyelvű szoftvertervezői MSc képzésben. Előadásokat tartottam UML tervezés, használati esetek, szoftvertervezési folyamat és tervezési minták témakörében. Az előadásokat laborok egészítették ki, amelyek során a hallgatók egy általuk választott alkalmazást terveztek és valósítottak meg az órán tárgyalt módszerek segítségével.
Integrált információs rendszerek (angol nyelven) AAIT   őszi 2007/2008 ősz 2007/2008 ősz Webportálok
Szoftver technikák és információ megjelenítés AAIT gyakorlatvezető őszi 2007/2008 ősz   ASP.NET
Programozás alapjai 1. EET gyakorlat előadó őszi 2009/2010 ősz   Informatikus hallgatóknak tartottam tantermi gyakorlatot.
Programozás alapjai 1. HIT gyakorlatvezető őszi 2007/2008 ősz   Villamosmérnök-hallgatóknak tartottam laborgyakorlatot, bevezetést adva a C programozási nyelvbe.
Deklaratív programozás IIT SZIT gyakorlatvezető tavaszi 2006/2007 tavasz   A tárgy keretében kötelező tantermi és laborgyakorlatokat tartottam, évközi zárthelyi dolgozatokat javítottam, illetve szóban vizsgáztattam.
Számítógép-laboratórium V. adatbázisok rész IIT TMIT gyakorlatvezető tavaszi 2005/2006 tavasz   A kétheti rendszerességű, a kliens-oldali adatbázis-programozás különféle aspektusait (SQL, PHP, Java, XSLT) tárgyaló laborgyakorlatok megtartása mellett a beadott feladatmegoldások értékelésében is részt vettem. 2007-ben Erős Levente kollégámmal együtt készítettük elő a PHP labort.
Számítógép-hálózatok IIT demonstrátor mindkettő 2004/2005 tavasz 2006/2007 ősz Az évközi zárthelyi dolgozatok és vizsgadolgozatok javítása mellett a tananyag mélyebb elsajátítását segítő versenyfeladatok kiértékelése és véleményezése volt a feladatom.
Deklaratív programozás IIT demonstrátor tavaszi 2004/2005 tavasz 2006/2007 ősz Feladataim közé tartozott az évközi zárthelyi dolgozatok javítása, a szóbeli vizsgáztatás, valamint heti rendszerességű fakultatív laborgyakorlatok lebonyolítása.